COVID-19 PANDEMİSİ’NİN OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİSİ

Küresel salgının başlamasıyla fabrikalar ard arda şalterlerini indirdi, üretim bantları durdu, tedarik zincirinde kopmalar yaşandı. Yaklaşık 2 ay kadar süren hayalet fabrika dönemi kısıtlamaların kademeli olarak kalkması ve üretim tesislerinin Mayıs ayında yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte beklenenden hızlı bir toparlanma yaşadı. Ancak çip krizi kapıdaydı, arz talep dengesi bozulmaya başlamıştı, pandemiyle birlikte otomotiv sektörü etkisi uzun süre hissedilecek bir döneme girecekti.

Bu haftaki blog yazımızda pandeminin otomotiv sektörüne etkilerini ele alacağız.

 

COVID-19‘un Otomobil Ve Hafif Ticari Araç Pazarına Etkisi

Aşağıda yer verdiğimiz tablo son üç yıl içinde otomobil pazarındaki aylık değişimleri net bir şekilde görebilmemize yardımcı oluyor.

Sektör 2020’yi otomobil pazarında büyümeyle karşıladı. Salgınla birlikte Mart ayında fabrikalarda üretime ara verildi. Bu durum Nisan ve Mayıs aylarında pazarda daralmaya sebep oldu. Küresel salgın tüketici davranışlarını da doğrudan etkiledi. Güvenli seyahat ile birlikte hijyen de mesafe gözetmeksizin en çok dikkat edilen kavram haline geldi. Şahsi araç edinme fikri tüketiciler açısından giderek daha cazip bir hal aldı. 2020 yılı Temmuz ayında otomobil pazarı %351 oranında dikkat çeken bir büyüme kaydetti. Ancak çip arzının azalması üretimde aksamalara yol açtı ve sektör müşteri taleplerini karşılamakta zorlandı. Otomobil pazarı 2021 Temmuz ayında bir önceki döneme göre %48 oranında daraldı, Ağustos ayında %1’lik bir büyüme kaydetse de çip krizine hammadde fiyatlarında yaşanan artışların da eklenmesiyle 2022 yılının birinci çeyreğinde pazar hacmi daraldı ve 2022 yılının Mart ayını bir önceki yılın Mart ayına göre %34 küçülme ile kapattı. (Tablo 1)

2020 yılında %58 oranında büyüyen pazar hacmi 2021 yılında %8 daraldı. (Şekil 1)

Geçen haftaki blog yazımızda kargo kaleminin havacılık sektörü için kritik bir rol oynadığından bahsetmiştik. Benzer bir durum hafif ticari araç pazarı için de karşımıza çıkıyor. Pazardaki değişimi net bir şekilde görebilmek için aşağıdaki grafiği inceleyelim.

Üretimin durmasıyla hafif ticari araç pazarı 2020 yılının Mart ve Nisan aylarında daraldı. Mayıs ayı itibariyle genişlemeye başlayan pazar Temmuz’da %611 oranında önemli bir büyüme kaydetti ve 2021 yılının Temmuz ayına kadar periyodik olarak hacmini artırdı. Salgınla birlikte tüketiciler sanal ortamda alışveriş yapabilecekleri kanallara yöneldi, artan kargo trafiği kargo firmalarınca karşılanamaz boyutlara ulaştı ve sektörler kendi kargo filolarını kurmak için harekete geçti, pazardaki talep arttı. 2021 yılının Temmuz ayına geldiğimizde otomotiv sektöründe yaşanan krizler hafif ticari araç pazarını da benzer şekilde etkiledi ve pazar daralma eğilimine girdi. 2022 yılının Ocak ayında 2021 yılının Ocak ayına göre %9 oranında genişleyen pazar 2022 yılının şubat ayında %13, Mart ayında %30 daralma kaydetti.

(Şekil 1, Tablo 1 ve Tablo 2 oluşturulurken kullanılan veriler: ODD)

COVID-19‘un İhracata Etkisi

Pandemi otomotiv sektöründe üretimden anahtar teslimine kadar her süreci etkiledi ve yansımaları ihracatta da görüldü.

2020 yılında otomotiv sektörüne ait ihracat bir önceki döneme kıyasla %16,5 azaldı. Dönemsel bir daralma yaşansa da 25,55 milyar dolar ile 2020 yılında ihracat lideri otomotiv sektörü oldu. (Tablo 3)

Otomotiv sektörü 2021 yılında ihracatını %14,9 artırdı. 29,34 milyar dolar ile ihracat sıralamasındaki liderliğini korudu. (Tablo 4)

Güncel verilere göre ülkemiz Mart 2022’de ihracatını %19,8 artırarak 22.708 milyar dolar dış satışa ulaştı. Otomotiv sektörüne ait ihracat %6,7 oranında azaldı, sektörün toplam ihracat içindeki payı %11,9 oldu. Ekonomimiz için lokomotif görevi gören otomotiv sektörü ihracat sıralamasında ikinci sıraya geriledi. (Tablo 5)

(Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5 oluşturulurken kullanılan veriler: TİM)

 

COVID-19‘un Ford Otomotiv Sanayi ve Tofaş Türk Otomobil Fabrikası İşletmelerine Etkisi

Bu bölümde Ford Otomotiv Sanayi ve Tofaş Türk Otomobil Fabrikası’nın küresel salgından nasıl etkilendiklerini inceleyeceğiz.

 

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.          

Satış Gelirleri – Dönem Karı- Hisse Senedi

2019 yılını artan satış gelirleriyle kapatan firma pandeminin etkisiyle 2020 yılının birinci çeyreğinde %19, ikinci çeyreğinde %39 oranında hasılat kaybetti (Şekil 2). Satış gelirlerindeki azalmadan etkilenen dönem karı da 2020 yılının ikinci çeyreğinde %56 oranında azaldı (Şekil 3). 2020 yılının Temmuz ayında hacmini büyük ölçüde artıran otomobil pazarında (Tablo 1) önemli bir yeri olan firma üçüncü çeyrekte satış gelirlerini %134 (Şekil 2) dönem karını ise %385 (Şekil 3) oranında artırdı. Otomotiv sektörünü etkisi altına alan çip krizinin etkisiyle otomotiv arzı sekteye uğradı ve 2021 yılının ilk iki çeyreğinde firmanın hasılatı ve dönem karı azaldı. Üretimdeki azalmaya rağmen yüksek döviz kurunun fiyatlara yansıması ile firma 2021 yılını artan satış gelirleri ve dönem karıyla kapattı.

Salgının sektör üzerindeki etkilerine rağmen firmaya ait hisse senetlerinin çeyreklik dönemlerdeki ortalama fiyatları 2021 yılının üçüncü çeyreğine kadar azalma kaydetmedi. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde %2 oranında azalan ortalama hisse senedi fiyatları son çeyrekte yeniden %32 oranında yükseldi. Firmanın dönem karındaki iyileşmeler borsadaki yatırımcıların güvende hissetmesini sağladı. (Şekil 4)

 

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Satış Gelirleri – Dönem Karı- Hisse Senedi

Firmanın 2019 yılının üçüncü çeyreğinde %21 azalan satış gelirleri (Şekil 5) ve %27 azalan dönem karı (Şekil 6), 2019 yılının son çeyreğinde sırasıyla %31 ve %51 oranında arttı. 2020 yılının Mart ayında salgının patlak vermesiyle satış gelirleri ve dönem karı tekrar azaldı. Mayıs ayında yeniden faaliyete geçen sektör ve tüketici talebindeki artış 2020 yılının son iki çeyreğinde firmanın hasılatını ve dönem karını olumlu etkiledi. Sektörü etkileyen krizlere paralel olarak 2021 yılının birinci ve üçüncü çeyreğinde satış geliri ve dönem karı azalırken son çeyrekte artış kaydedildi.

Salgının borsadaki güven ortamını etkilemesiyle firmanın 2020 yılının birinci çeyreğine ait ortalama hisse senedi fiyatı %2 azaldı. Firma 2020 yılının ikinci çeyreğinde dönem karında %17’lik bir azalma gösterse de (şekil 6) bu durum hisse senetlerinin çeyreklik dönemlerdeki fiyat ortalamalarına doğrudan yansımadı. Hisse senedi piyasasında istikrarını sürdüren fiyat ortalamaları 2021 yılının ikinci çeyreğinde %10 oranında düşüş kaydetti. Devam eden dönemde fiyatlar yeniden yükselmeye başladı, 2021 yılının son çeyreğinde firmaya ait hisse senedinin ortalama fiyatı %74 arttı. (Şekil 7)

(Şekil 2, Şekil 3, Şekil 5 ve Şekil 6 oluşturulurken kullanılan veriler: F-Ray Financial Technologies)

(Şekil 4 ve Şekil 7 oluşturulurken kullanılan veriler: Investing)

Otomotiv sektörü dünya ekonomileri arasındaki köprünün önemli bir ayağı ve farklı sektörlerle doğrudan ilişkili. Bu sebeple COVID-19 pandemisiyle birlikte sektörde birbirini tetikleyen ciddi krizler ortaya çıktı. Salgının başlarında duran üretim yeniden açılan fabrikalarla hız kazansa da yan sanayide oluşan tedarik açığı sektörü yeniden zor duruma soktu. Pandemi yavaş yavaş etkisini kaybetse de sektör üzerindeki yansımaları henüz tamamen geçmedi.

Önceki bölümde COVID-19‘un Ford Otomotiv Sanayi ve Tofaş Türk Otomobil Fabrikası işletmelerine etkisini incelemiştik. Devam eden bölümde bu işletmelerin teknik analizi yer alıyor.

 

Ford Otomotiv Sanayi ve Tofaş Türk Otomobil Fabrikası İşletmeleri İçin Teknik Analiz

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

2020 yılının mart ayında başlayan pandeminin etkilerini firmayı haftalık periyotta incelediğimizde görebiliyoruz. Pandeminin getirdiği kısıtlamalar ile birlikte lojistik ve tedarik zincirlerinin aksaması otomotiv sektörünü olumsuz etkiledi, bu dönemde %50’ye yakın bir düşüş yaşadı. Başlayan çip krizi düşüş bölgesinin daha da derinleşmesine sebep oldu. Bu düşüşün ardından oluşan pozitif trend ile birlikte firma son 2 yılda 43 TL’den 323 TL’ye doğru artan bir fiyat hareketliliği yaşadı. Son dönemi incelediğimizde Fibonacci dirençlerinden 323 TL’ye doğru hareket gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. En yakın Fibonacci destek noktasını ise 287.70 TL olarak takip edebiliriz.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Haftalık periyotta firmanın grafiğini incelediğimizde yukarıda bahsettiğimiz aksamaların yansımalarını burada da görüyoruz. 2020 yılının Mart ayında başlayan pandemi ile firma %50 ye yakın bir değer kaybı yaşadı, 2020 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren yükselen bir trend oluşturdu. Devam eden dönemde sektörde yaşanan toparlanmalar firmanın fiyatlarını yukarı yönlü hareket ettirdi. 2021 yılının son çeyreğiyle birlikte yaşadığı ralli yükselişiyle 90 liraları test ettiğini söyleyebiliriz. Son döneme baktığımızda ise bir flama formasyonu oluşturduğunu ve formasyon içinde hareket ettiğini görebiliyoruz. Fibonacci destek noktasını 75.85, direnç noktasını ise 92.15 seviyesi olarak belirtebiliriz.

 

Yazılarda yer alan analiz ve görüşler tamamen yazarın kişisel yorum ve görüşlerini yansıtmakta olup, sizin risk ve getiri tercihlerinizle uyumlu olmayabilir, gerçeği yansıtmayabilir ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yazılarda yer alan bilgiler yazarın şahsi görüşleri olup F-Ray Finansal Teknolojiler ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

COVID-19 PANDEMİSİ’NİN OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİSİ

Küresel salgının başlamasıyla fabrikalar ard arda şalterlerini indirdi, üretim bantları durdu, tedarik zincirinde kopmalar yaşandı. Yaklaşık 2 ay kadar süren hayalet fabrika dönemi kısıtlamaların kademeli olarak kalkması ve üretim tesislerinin Mayıs ayında yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte beklenenden hızlı bir toparlanma yaşadı. Ancak çip krizi kapıdaydı, arz talep dengesi bozulmaya başlamıştı, pandemiyle birlikte otomotiv sektörü etkisi uzun süre hissedilecek bir döneme girecekti.

Bu haftaki blog yazımızda pandeminin otomotiv sektörüne etkilerini ele alacağız.

 

COVID-19‘un Otomobil Ve Hafif Ticari Araç Pazarına Etkisi

Aşağıda yer verdiğimiz tablo son üç yıl içinde otomobil pazarındaki aylık değişimleri net bir şekilde görebilmemize yardımcı oluyor.

Sektör 2020’yi otomobil pazarında büyümeyle karşıladı. Salgınla birlikte Mart ayında fabrikalarda üretime ara verildi. Bu durum Nisan ve Mayıs aylarında pazarda daralmaya sebep oldu. Küresel salgın tüketici davranışlarını da doğrudan etkiledi. Güvenli seyahat ile birlikte hijyen de mesafe gözetmeksizin en çok dikkat edilen kavram haline geldi. Şahsi araç edinme fikri tüketiciler açısından giderek daha cazip bir hal aldı. 2020 yılı Temmuz ayında otomobil pazarı %351 oranında dikkat çeken bir büyüme kaydetti. Ancak çip arzının azalması üretimde aksamalara yol açtı ve sektör müşteri taleplerini karşılamakta zorlandı. Otomobil pazarı 2021 Temmuz ayında bir önceki döneme göre %48 oranında daraldı, Ağustos ayında %1’lik bir büyüme kaydetse de çip krizine hammadde fiyatlarında yaşanan artışların da eklenmesiyle 2022 yılının birinci çeyreğinde pazar hacmi daraldı ve 2022 yılının Mart ayını bir önceki yılın Mart ayına göre %34 küçülme ile kapattı. (Tablo 1)

2020 yılında %58 oranında büyüyen pazar hacmi 2021 yılında %8 daraldı. (Şekil 1)

Geçen haftaki blog yazımızda kargo kaleminin havacılık sektörü için kritik bir rol oynadığından bahsetmiştik. Benzer bir durum hafif ticari araç pazarı için de karşımıza çıkıyor. Pazardaki değişimi net bir şekilde görebilmek için aşağıdaki grafiği inceleyelim.

Üretimin durmasıyla hafif ticari araç pazarı 2020 yılının Mart ve Nisan aylarında daraldı. Mayıs ayı itibariyle genişlemeye başlayan pazar Temmuz’da %611 oranında önemli bir büyüme kaydetti ve 2021 yılının Temmuz ayına kadar periyodik olarak hacmini artırdı. Salgınla birlikte tüketiciler sanal ortamda alışveriş yapabilecekleri kanallara yöneldi, artan kargo trafiği kargo firmalarınca karşılanamaz boyutlara ulaştı ve sektörler kendi kargo filolarını kurmak için harekete geçti, pazardaki talep arttı. 2021 yılının Temmuz ayına geldiğimizde otomotiv sektöründe yaşanan krizler hafif ticari araç pazarını da benzer şekilde etkiledi ve pazar daralma eğilimine girdi. 2022 yılının Ocak ayında 2021 yılının Ocak ayına göre %9 oranında genişleyen pazar 2022 yılının şubat ayında %13, Mart ayında %30 daralma kaydetti.

(Şekil 1, Tablo 1 ve Tablo 2 oluşturulurken kullanılan veriler: ODD)

COVID-19‘un İhracata Etkisi

Pandemi otomotiv sektöründe üretimden anahtar teslimine kadar her süreci etkiledi ve yansımaları ihracatta da görüldü.

2020 yılında otomotiv sektörüne ait ihracat bir önceki döneme kıyasla %16,5 azaldı. Dönemsel bir daralma yaşansa da 25,55 milyar dolar ile 2020 yılında ihracat lideri otomotiv sektörü oldu. (Tablo 3)

Otomotiv sektörü 2021 yılında ihracatını %14,9 artırdı. 29,34 milyar dolar ile ihracat sıralamasındaki liderliğini korudu. (Tablo 4)

Güncel verilere göre ülkemiz Mart 2022’de ihracatını %19,8 artırarak 22.708 milyar dolar dış satışa ulaştı. Otomotiv sektörüne ait ihracat %6,7 oranında azaldı, sektörün toplam ihracat içindeki payı %11,9 oldu. Ekonomimiz için lokomotif görevi gören otomotiv sektörü ihracat sıralamasında ikinci sıraya geriledi. (Tablo 5)

(Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5 oluşturulurken kullanılan veriler: TİM)

 

COVID-19‘un Ford Otomotiv Sanayi ve Tofaş Türk Otomobil Fabrikası İşletmelerine Etkisi

Bu bölümde Ford Otomotiv Sanayi ve Tofaş Türk Otomobil Fabrikası’nın küresel salgından nasıl etkilendiklerini inceleyeceğiz.

 

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.          

Satış Gelirleri – Dönem Karı- Hisse Senedi

2019 yılını artan satış gelirleriyle kapatan firma pandeminin etkisiyle 2020 yılının birinci çeyreğinde %19, ikinci çeyreğinde %39 oranında hasılat kaybetti (Şekil 2). Satış gelirlerindeki azalmadan etkilenen dönem karı da 2020 yılının ikinci çeyreğinde %56 oranında azaldı (Şekil 3). 2020 yılının Temmuz ayında hacmini büyük ölçüde artıran otomobil pazarında (Tablo 1) önemli bir yeri olan firma üçüncü çeyrekte satış gelirlerini %134 (Şekil 2) dönem karını ise %385 (Şekil 3) oranında artırdı. Otomotiv sektörünü etkisi altına alan çip krizinin etkisiyle otomotiv arzı sekteye uğradı ve 2021 yılının ilk iki çeyreğinde firmanın hasılatı ve dönem karı azaldı. Üretimdeki azalmaya rağmen yüksek döviz kurunun fiyatlara yansıması ile firma 2021 yılını artan satış gelirleri ve dönem karıyla kapattı.

Salgının sektör üzerindeki etkilerine rağmen firmaya ait hisse senetlerinin çeyreklik dönemlerdeki ortalama fiyatları 2021 yılının üçüncü çeyreğine kadar azalma kaydetmedi. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde %2 oranında azalan ortalama hisse senedi fiyatları son çeyrekte yeniden %32 oranında yükseldi. Firmanın dönem karındaki iyileşmeler borsadaki yatırımcıların güvende hissetmesini sağladı. (Şekil 4)

 

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Satış Gelirleri – Dönem Karı- Hisse Senedi

Firmanın 2019 yılının üçüncü çeyreğinde %21 azalan satış gelirleri (Şekil 5) ve %27 azalan dönem karı (Şekil 6), 2019 yılının son çeyreğinde sırasıyla %31 ve %51 oranında arttı. 2020 yılının Mart ayında salgının patlak vermesiyle satış gelirleri ve dönem karı tekrar azaldı. Mayıs ayında yeniden faaliyete geçen sektör ve tüketici talebindeki artış 2020 yılının son iki çeyreğinde firmanın hasılatını ve dönem karını olumlu etkiledi. Sektörü etkileyen krizlere paralel olarak 2021 yılının birinci ve üçüncü çeyreğinde satış geliri ve dönem karı azalırken son çeyrekte artış kaydedildi.

Salgının borsadaki güven ortamını etkilemesiyle firmanın 2020 yılının birinci çeyreğine ait ortalama hisse senedi fiyatı %2 azaldı. Firma 2020 yılının ikinci çeyreğinde dönem karında %17’lik bir azalma gösterse de (şekil 6) bu durum hisse senetlerinin çeyreklik dönemlerdeki fiyat ortalamalarına doğrudan yansımadı. Hisse senedi piyasasında istikrarını sürdüren fiyat ortalamaları 2021 yılının ikinci çeyreğinde %10 oranında düşüş kaydetti. Devam eden dönemde fiyatlar yeniden yükselmeye başladı, 2021 yılının son çeyreğinde firmaya ait hisse senedinin ortalama fiyatı %74 arttı. (Şekil 7)

(Şekil 2, Şekil 3, Şekil 5 ve Şekil 6 oluşturulurken kullanılan veriler: F-Ray Financial Technologies)

(Şekil 4 ve Şekil 7 oluşturulurken kullanılan veriler: Investing)

Otomotiv sektörü dünya ekonomileri arasındaki köprünün önemli bir ayağı ve farklı sektörlerle doğrudan ilişkili. Bu sebeple COVID-19 pandemisiyle birlikte sektörde birbirini tetikleyen ciddi krizler ortaya çıktı. Salgının başlarında duran üretim yeniden açılan fabrikalarla hız kazansa da yan sanayide oluşan tedarik açığı sektörü yeniden zor duruma soktu. Pandemi yavaş yavaş etkisini kaybetse de sektör üzerindeki yansımaları henüz tamamen geçmedi.

Önceki bölümde COVID-19‘un Ford Otomotiv Sanayi ve Tofaş Türk Otomobil Fabrikası işletmelerine etkisini incelemiştik. Devam eden bölümde bu işletmelerin teknik analizi yer alıyor.

 

Ford Otomotiv Sanayi ve Tofaş Türk Otomobil Fabrikası İşletmeleri İçin Teknik Analiz

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

2020 yılının mart ayında başlayan pandeminin etkilerini firmayı haftalık periyotta incelediğimizde görebiliyoruz. Pandeminin getirdiği kısıtlamalar ile birlikte lojistik ve tedarik zincirlerinin aksaması otomotiv sektörünü olumsuz etkiledi, bu dönemde %50’ye yakın bir düşüş yaşadı. Başlayan çip krizi düşüş bölgesinin daha da derinleşmesine sebep oldu. Bu düşüşün ardından oluşan pozitif trend ile birlikte firma son 2 yılda 43 TL’den 323 TL’ye doğru artan bir fiyat hareketliliği yaşadı. Son dönemi incelediğimizde Fibonacci dirençlerinden 323 TL’ye doğru hareket gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. En yakın Fibonacci destek noktasını ise 287.70 TL olarak takip edebiliriz.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Haftalık periyotta firmanın grafiğini incelediğimizde yukarıda bahsettiğimiz aksamaların yansımalarını burada da görüyoruz. 2020 yılının Mart ayında başlayan pandemi ile firma %50 ye yakın bir değer kaybı yaşadı, 2020 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren yükselen bir trend oluşturdu. Devam eden dönemde sektörde yaşanan toparlanmalar firmanın fiyatlarını yukarı yönlü hareket ettirdi. 2021 yılının son çeyreğiyle birlikte yaşadığı ralli yükselişiyle 90 liraları test ettiğini söyleyebiliriz. Son döneme baktığımızda ise bir flama formasyonu oluşturduğunu ve formasyon içinde hareket ettiğini görebiliyoruz. Fibonacci destek noktasını 75.85, direnç noktasını ise 92.15 seviyesi olarak belirtebiliriz.

 

Yazılarda yer alan analiz ve görüşler tamamen yazarın kişisel yorum ve görüşlerini yansıtmakta olup, sizin risk ve getiri tercihlerinizle uyumlu olmayabilir, gerçeği yansıtmayabilir ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yazılarda yer alan bilgiler yazarın şahsi görüşleri olup F-Ray Finansal Teknolojiler ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Görüşmeye Başla!
Whatsapp Destek Hattı
F-Ray Finansal Teknolojiler
Merhaba. F-Ray Finansal Teknolojiler WhatsApp Destek Hattına Hoşgeldiniz