COVID-19 PANDEMİSİ’NİN GIDA PERAKENDE SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİSİ

Bu haftaki blog yazımızda pandeminin gıda perakende sektörüne etkilerini ele alacağız.

Küresel salgın müşteriler ile fiziksel mağazalar arasındaki mesafeyi açtı. Temelleri zaten var olan elektronik ticaret aynı dönemde hız kazandı. 2019 yılında 1.4 milyar TL olan satış hacmi 2020 yılında %279 oranında genişleyerek 5.3 milyar TL ve 2021 yılında %162 oranında genişleyerek 13.9 milyar TL oldu. (Şekil 1)

Gıda perakendeciliği salgın sürecinde müşterilerine mağazadan da hizmet verdi, ancak salgın öncesi döneme göre mağazalardaki müşteri trafiği azaldı. Müşteri sayısı azalsa da artan tüketim harcamaları fiziksel mağazalardaki kaybı hafifletti.

Özellikle salgının başladığı dönemde sektöre olan talebin artmasıyla 2021 yılının Şubat ayında sabit fiyatlarla gıda, içecek ve tütün satış hacmi %8,4 arttı. 2022 yılının Şubat ayında ise satış hacmi %0,6 azaldı. (Şekil 2)

Artan satış hacmine paralel olarak 2021 yılının Şubat ayında cari fiyatlarla gıda, içecek ve tütün satışlarından elde edilen ciro %26,9 oranında arttı. 2022 yılının Şubat ayında daralan satış hacmine karşılık önemli ölçüde artan ciro ürün fiyatlarındaki artışı destekleyen bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. (Şekil 3)

(Şekil 1 oluşturulurken kullanılan veriler:e-ticaret Bilgi Platformu )

(Şekil 2 ve Şekil 3 oluşturulurken kullanılan veriler: TUİK )

 

Sektördeki Fiyatlara Güncel Bir Bakış

2021 yılının Mart ayında ürün sepetini ayçiçek yağı, salça, pirinç, nohut, makarna, domates, salatalık, ekmek, beyaz peynir, yumurta, toz şeker ve çay ile dolduran bir tüketici ortalama 143,49 TL öderken 2022 yılının Mart ayında %61,72 oranında artış ile ortalama 232,06 TL ödedi.

2021 yılının Mart ayına göre ortalama fiyatı en çok artan üç ürün patates, salatalık ve patlıcan oldu. Bu ürünler için ortalama 15,45 TL ödeyen bir tüketici 2022 yılının Mart ayında %191 oranında artış ile ortalama 44,92 TL ödedi.

(Şekil 4 ve Şekil 5 oluşturulurken kullanılan veriler: TUİK )

 

COVID-19‘un Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. ve Migros Ticaret A.Ş. İşletmelerine Etkisi

Migros Ticaret A.Ş.

Satış Geliri

Şekil 6’yı incelediğimizde 2020 yılının birinci çeyreğinden itibaren 8 çeyrek dönem boyunca satış gelirleri ve brüt karında dikkat çeken düşüşler yaşanmadığını ve firmanın bu parametreler açısından istikrarlı bir tutum sergilediğini görüyoruz.

Firma 2021 yılının birinci çeyreğinde satış gelirlerini 2020 yılının birinci çeyreğine göre %21 oranında artırdı. Aynı dönemde brüt karını %25 oranında artıran firma salgının birinci yılında satışlarının maliyetini karşılamayı başardı, ve bu doğrultuda firmanın brüt kar marjı %27’den %28’e yükseldi. (Tablo 1)

2021 yılının son çeyreğinde firmanın satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %31, brüt karı %36 oranında arttı ve firma satış maliyetlerini bu dönemde de karşılamayı başardı. Firmanın brüt kar marjı %22,5’ten %23,3’e yükseldi. 2021 yılını bir önceki döneme göre %5 artan satış geliri ve %1 artan brüt kar ile kapatan firma genel hatlarıyla salgının etkisinde geçen yaklaşık iki yılı olumlu tamamladı. (Tablo 2)

Dönem Karı

Şekil 7’yi incelediğimizde 2020 yılının birinci çeyreğinden itibaren 8 çeyrek dönem boyunca firmanın dönem karında dalgalanmalar olduğunu, yaptığı harcamalar, borçlanmalar, döviz kurundaki yükselme gibi sebeplerle dönem karını bu süreçte stabil tutamadığını görebiliyoruz.

Şekil 7’de uzun dönemde inişli çıkışlı bir grafik çizen firmanın dönem karını daha dar bir zaman aralığında incelediğimizde 2021 yılının birinci çeyreğinde salgının başladığı dönemi içine alan 2020 yılının birinci çeyreğine göre %259 oranında büyük ölçüde artırdığını görüyoruz. (Tablo 3)

Firma dönem karını 2021 yılının son çeyreğinde 2020 yılının son çeyreğine göre %93 oranında artırdı, yatay olarak incelediğimizde dönem özelinde önemli bir kar artışı kaydetti. 2021 yılının son çeyreğini ise bir önceki döneme göre dönem karında %105 oranında azalışla kapattı (Tablo 4). Dönem karındaki bu azalmanın sebeplerinden biri firmanın aynı dönemde esas faaliyet karının %125 oranında azalmasıdır. (Tablo 5)

Hisse Senedi

2019 yılının Ocak ayından itibaren günümüze kadar firmanın hisse senedi fiyatlarındaki aylık değişimi incelediğimizde, 2020 yılının Mart ayında başlayan salgın sonrası dönemde özellikle 2020 yılının ilk iki çeyreğinde önceki yılın fiyatlarından daha yüksek seyrettiğini ve ilerleyen dönemde de yine salgın öncesi fıyatların üzerinde devam ettiğini görüyoruz. Firmanın bu dönemde elde ettiği brüt kar marjındaki pozitif tutumun borsadaki yatırımcıların güven ortamına da yansıdığını söyleyebiliriz. (Şekil 8)

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.

Satış Geliri

Şekil 9’u incelediğimizde 2020 yılının birinci çeyreğinden itibaren 8 çeyrek dönem boyunca satış gelirleri ve brüt karında dikkat çeken düşüşler yaşanmadığını ve firmanın bu parametrelerinin yükselen bir trend sergilediğini görüyoruz.

Salgının birinci yılı olan 2021 yılının birinci çeyreğinde firma satış gelirlerini 2020 yılının birinci çeyreğine göre %23 oranında artırırken brüt karını %32 oranında artırdı, böylece firma satışlarının maliyetini karşılamayı başardı. 2020 yılının birinci çeyreğinde %17 olan brüt kar marjını ise 2021 yılının birinci çeyreğinde %18 olarak güncelledi. (Tablo 6)

2021 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirlerini %33 oranında artıran firmanın brüt karı ise %41 oranında arttı ve firma satış maliyetlerini bu dönemde de karşılamayı başardı. Firmanın brüt kar marjı ise bu artışa paralel olarak %18,7’den %19,8’e yükseldi. 2021 yılını bir önceki döneme göre %17 artan satış geliri ve %24 artan brüt kar ile kapatan firma 2021 yılının son çeyreğinde brüt kar marjını %18,8’den %19,8’e yükseltti. (Tablo 7)

Dönem Karı

Firmanın dönem karında 2020 yılının birinci çeyreğinden itibaren 8 çeyrek dönem boyunca keskin iniş çıkışlar kaydedilmedi. (Şekil 10)

Daha dar bir zaman aralığında incelediğimizde firmanın 2021 yılının birinci çeyreğinde dönem karını salgının başladığı dönemi içine alan 2020 yılının birinci çeyreğine göre %59 oranında artırdığını görüyoruz. (Tablo 8)

2021 yılının son çeyreğinde firmanın dönem karı 2020 yılının son çeyreğine göre %22 oranında azaldı. Firma 2021 yılının son çeyreğini ise bir önceki döneme göre dönem karında %22 oranında azalışla kapattı. (Tablo 9)

Hisse Senedi

2019 yılının Ocak ayından itibaren günümüze kadar firmanın hisse senedi fiyatlarındaki aylık değişimi incelediğimizde, 2020 yılının Mart ayında başlayan salgın sonrası dönemde, önceki yılın fiyatlarının üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Firmanın bu dönemde elde ettiği brüt kar marjındaki pozitif tutumun borsadaki yatırımcıların güven ortamına da yansıdığını söyleyebiliriz. (Şekil 11)

(Şekil 6, Şekil 7, Şekil 9, Şekil 10 ve Tablolar oluşturulurken kullanılan veriler: F-Ray Financial Technologies)

(Şekil 8 ve Şekil 11  oluşturulurken kullanılan veriler: Investing)

Bu haftaki blog yazımızda COVID-19 pandemisinin etkileriyle değişen tüketici taleplerine gıda perakende sektörünün e-ticaret desteğiyle yanıt verdiğini ve salgının ilerleyen süreçlerinde alışveriş merkezlerinin yeniden açılması, alınan önlemlerle marketlerdeki hareketliliğin artması ve sektöre olan talepteki artış ile toparlanma sürecine girdiğini, yakın geçmişte sektör hacmi daralsa da fiyatlarda yaşanan artışın ciroya yansıdığını gördük. Önceki blog yazımızda incelediğimiz beyaz eşya sektörüne benzer şekilde bu sektörde de tüketicinin alışveriş iştahının oldukça önemli olduğunu ve sektörün tüketici davranışlarını doğru analiz ederek kısa zamanda önemli geri dönüşler alabildiğini söyleyebiliriz.

Önceki bölümde COVID-19‘un Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. ve Migros Ticaret A.Ş. işletmelerine etkisini incelemiştik. Devam eden bölümde bu işletmelerin teknik analizi yer alıyor.

 

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. ve Migros Ticaret A.Ş. İçin Teknik Analiz

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.

Haftalık periyotta BİMAS’a baktığımızda 2020 yılın Mart ayında yaşanan salgının etkilerini görebiliyoruz. Bu döneme baktığımızda firmanın %30 a yakın bir düşüş yaşadığını ancak diğer sektörlere göre bu düşüşü hızlı toparlayarak pozitif trend oluşturduğunu ve 40 TL fiyattan yukarı yönlü bir hareketlilik yaşadığını söyleyebiliriz. Son döneme baktığımızda ise 84.05 seviyesi üstü kapanışla beraber önemi bir direnç eşiğini aştığını görebiliriz. Kısa vadede 97.30 seviyesini Fibonacci direnç noktası, 84.05 seviyesini ise destek noktası olarak takip edebiliriz.

 

Migros Ticaret A.Ş.

Haftalık periyotta MİGROS’u incelediğimizde firmanın %40 a yakın bir düşüş yaşandığını görebiliyoruz. Bu düşüş ile birlikte oluşturduğu pozitif trendle beraber 19,14 seviyelerinden 52,02 seviyelerine kadar çıktığını ve özellikle 2021 yılı 4. çeyreğinde yaşadığı ralli yükselişiyle son dönemde prim yaşadığını söylemek mümkün. Fibonacci direnç noktası olarak kısa vadede 47,52 seviyesiyle beraber 55,54 seviyesini takip edebiliriz. Fibonacci destek noktası olarak ise 41,44 seviyesini takip edebiliriz.

Yazılarda yer alan analiz ve görüşler tamamen yazarın kişisel yorum ve görüşlerini yansıtmakta olup, sizin risk ve getiri tercihlerinizle uyumlu olmayabilir, gerçeği yansıtmayabilir ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yazılarda yer alan bilgiler yazarın şahsi görüşleri olup F-Ray Finansal Teknolojiler ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

COVID-19 PANDEMİSİ’NİN GIDA PERAKENDE SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİSİ

Bu haftaki blog yazımızda pandeminin gıda perakende sektörüne etkilerini ele alacağız.

Küresel salgın müşteriler ile fiziksel mağazalar arasındaki mesafeyi açtı. Temelleri zaten var olan elektronik ticaret aynı dönemde hız kazandı. 2019 yılında 1.4 milyar TL olan satış hacmi 2020 yılında %279 oranında genişleyerek 5.3 milyar TL ve 2021 yılında %162 oranında genişleyerek 13.9 milyar TL oldu. (Şekil 1)

Gıda perakendeciliği salgın sürecinde müşterilerine mağazadan da hizmet verdi, ancak salgın öncesi döneme göre mağazalardaki müşteri trafiği azaldı. Müşteri sayısı azalsa da artan tüketim harcamaları fiziksel mağazalardaki kaybı hafifletti.

Özellikle salgının başladığı dönemde sektöre olan talebin artmasıyla 2021 yılının Şubat ayında sabit fiyatlarla gıda, içecek ve tütün satış hacmi %8,4 arttı. 2022 yılının Şubat ayında ise satış hacmi %0,6 azaldı. (Şekil 2)

Artan satış hacmine paralel olarak 2021 yılının Şubat ayında cari fiyatlarla gıda, içecek ve tütün satışlarından elde edilen ciro %26,9 oranında arttı. 2022 yılının Şubat ayında daralan satış hacmine karşılık önemli ölçüde artan ciro ürün fiyatlarındaki artışı destekleyen bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. (Şekil 3)

(Şekil 1 oluşturulurken kullanılan veriler:e-ticaret Bilgi Platformu )

(Şekil 2 ve Şekil 3 oluşturulurken kullanılan veriler: TUİK )

 

Sektördeki Fiyatlara Güncel Bir Bakış

2021 yılının Mart ayında ürün sepetini ayçiçek yağı, salça, pirinç, nohut, makarna, domates, salatalık, ekmek, beyaz peynir, yumurta, toz şeker ve çay ile dolduran bir tüketici ortalama 143,49 TL öderken 2022 yılının Mart ayında %61,72 oranında artış ile ortalama 232,06 TL ödedi.

2021 yılının Mart ayına göre ortalama fiyatı en çok artan üç ürün patates, salatalık ve patlıcan oldu. Bu ürünler için ortalama 15,45 TL ödeyen bir tüketici 2022 yılının Mart ayında %191 oranında artış ile ortalama 44,92 TL ödedi.

(Şekil 4 ve Şekil 5 oluşturulurken kullanılan veriler: TUİK )

 

COVID-19‘un Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. ve Migros Ticaret A.Ş. İşletmelerine Etkisi

Migros Ticaret A.Ş.

Satış Geliri

Şekil 6’yı incelediğimizde 2020 yılının birinci çeyreğinden itibaren 8 çeyrek dönem boyunca satış gelirleri ve brüt karında dikkat çeken düşüşler yaşanmadığını ve firmanın bu parametreler açısından istikrarlı bir tutum sergilediğini görüyoruz.

Firma 2021 yılının birinci çeyreğinde satış gelirlerini 2020 yılının birinci çeyreğine göre %21 oranında artırdı. Aynı dönemde brüt karını %25 oranında artıran firma salgının birinci yılında satışlarının maliyetini karşılamayı başardı, ve bu doğrultuda firmanın brüt kar marjı %27’den %28’e yükseldi. (Tablo 1)

2021 yılının son çeyreğinde firmanın satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %31, brüt karı %36 oranında arttı ve firma satış maliyetlerini bu dönemde de karşılamayı başardı. Firmanın brüt kar marjı %22,5’ten %23,3’e yükseldi. 2021 yılını bir önceki döneme göre %5 artan satış geliri ve %1 artan brüt kar ile kapatan firma genel hatlarıyla salgının etkisinde geçen yaklaşık iki yılı olumlu tamamladı. (Tablo 2)

Dönem Karı

Şekil 7’yi incelediğimizde 2020 yılının birinci çeyreğinden itibaren 8 çeyrek dönem boyunca firmanın dönem karında dalgalanmalar olduğunu, yaptığı harcamalar, borçlanmalar, döviz kurundaki yükselme gibi sebeplerle dönem karını bu süreçte stabil tutamadığını görebiliyoruz.

Şekil 7’de uzun dönemde inişli çıkışlı bir grafik çizen firmanın dönem karını daha dar bir zaman aralığında incelediğimizde 2021 yılının birinci çeyreğinde salgının başladığı dönemi içine alan 2020 yılının birinci çeyreğine göre %259 oranında büyük ölçüde artırdığını görüyoruz. (Tablo 3)

Firma dönem karını 2021 yılının son çeyreğinde 2020 yılının son çeyreğine göre %93 oranında artırdı, yatay olarak incelediğimizde dönem özelinde önemli bir kar artışı kaydetti. 2021 yılının son çeyreğini ise bir önceki döneme göre dönem karında %105 oranında azalışla kapattı (Tablo 4). Dönem karındaki bu azalmanın sebeplerinden biri firmanın aynı dönemde esas faaliyet karının %125 oranında azalmasıdır. (Tablo 5)

Hisse Senedi

2019 yılının Ocak ayından itibaren günümüze kadar firmanın hisse senedi fiyatlarındaki aylık değişimi incelediğimizde, 2020 yılının Mart ayında başlayan salgın sonrası dönemde özellikle 2020 yılının ilk iki çeyreğinde önceki yılın fiyatlarından daha yüksek seyrettiğini ve ilerleyen dönemde de yine salgın öncesi fıyatların üzerinde devam ettiğini görüyoruz. Firmanın bu dönemde elde ettiği brüt kar marjındaki pozitif tutumun borsadaki yatırımcıların güven ortamına da yansıdığını söyleyebiliriz. (Şekil 8)

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.

Satış Geliri

Şekil 9’u incelediğimizde 2020 yılının birinci çeyreğinden itibaren 8 çeyrek dönem boyunca satış gelirleri ve brüt karında dikkat çeken düşüşler yaşanmadığını ve firmanın bu parametrelerinin yükselen bir trend sergilediğini görüyoruz.

Salgının birinci yılı olan 2021 yılının birinci çeyreğinde firma satış gelirlerini 2020 yılının birinci çeyreğine göre %23 oranında artırırken brüt karını %32 oranında artırdı, böylece firma satışlarının maliyetini karşılamayı başardı. 2020 yılının birinci çeyreğinde %17 olan brüt kar marjını ise 2021 yılının birinci çeyreğinde %18 olarak güncelledi. (Tablo 6)

2021 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirlerini %33 oranında artıran firmanın brüt karı ise %41 oranında arttı ve firma satış maliyetlerini bu dönemde de karşılamayı başardı. Firmanın brüt kar marjı ise bu artışa paralel olarak %18,7’den %19,8’e yükseldi. 2021 yılını bir önceki döneme göre %17 artan satış geliri ve %24 artan brüt kar ile kapatan firma 2021 yılının son çeyreğinde brüt kar marjını %18,8’den %19,8’e yükseltti. (Tablo 7)

Dönem Karı

Firmanın dönem karında 2020 yılının birinci çeyreğinden itibaren 8 çeyrek dönem boyunca keskin iniş çıkışlar kaydedilmedi. (Şekil 10)

Daha dar bir zaman aralığında incelediğimizde firmanın 2021 yılının birinci çeyreğinde dönem karını salgının başladığı dönemi içine alan 2020 yılının birinci çeyreğine göre %59 oranında artırdığını görüyoruz. (Tablo 8)

2021 yılının son çeyreğinde firmanın dönem karı 2020 yılının son çeyreğine göre %22 oranında azaldı. Firma 2021 yılının son çeyreğini ise bir önceki döneme göre dönem karında %22 oranında azalışla kapattı. (Tablo 9)

Hisse Senedi

2019 yılının Ocak ayından itibaren günümüze kadar firmanın hisse senedi fiyatlarındaki aylık değişimi incelediğimizde, 2020 yılının Mart ayında başlayan salgın sonrası dönemde, önceki yılın fiyatlarının üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Firmanın bu dönemde elde ettiği brüt kar marjındaki pozitif tutumun borsadaki yatırımcıların güven ortamına da yansıdığını söyleyebiliriz. (Şekil 11)

(Şekil 6, Şekil 7, Şekil 9, Şekil 10 ve Tablolar oluşturulurken kullanılan veriler: F-Ray Financial Technologies)

(Şekil 8 ve Şekil 11  oluşturulurken kullanılan veriler: Investing)

Bu haftaki blog yazımızda COVID-19 pandemisinin etkileriyle değişen tüketici taleplerine gıda perakende sektörünün e-ticaret desteğiyle yanıt verdiğini ve salgının ilerleyen süreçlerinde alışveriş merkezlerinin yeniden açılması, alınan önlemlerle marketlerdeki hareketliliğin artması ve sektöre olan talepteki artış ile toparlanma sürecine girdiğini, yakın geçmişte sektör hacmi daralsa da fiyatlarda yaşanan artışın ciroya yansıdığını gördük. Önceki blog yazımızda incelediğimiz beyaz eşya sektörüne benzer şekilde bu sektörde de tüketicinin alışveriş iştahının oldukça önemli olduğunu ve sektörün tüketici davranışlarını doğru analiz ederek kısa zamanda önemli geri dönüşler alabildiğini söyleyebiliriz.

Önceki bölümde COVID-19‘un Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. ve Migros Ticaret A.Ş. işletmelerine etkisini incelemiştik. Devam eden bölümde bu işletmelerin teknik analizi yer alıyor.

 

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. ve Migros Ticaret A.Ş. İçin Teknik Analiz

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.

Haftalık periyotta BİMAS’a baktığımızda 2020 yılın Mart ayında yaşanan salgının etkilerini görebiliyoruz. Bu döneme baktığımızda firmanın %30 a yakın bir düşüş yaşadığını ancak diğer sektörlere göre bu düşüşü hızlı toparlayarak pozitif trend oluşturduğunu ve 40 TL fiyattan yukarı yönlü bir hareketlilik yaşadığını söyleyebiliriz. Son döneme baktığımızda ise 84.05 seviyesi üstü kapanışla beraber önemi bir direnç eşiğini aştığını görebiliriz. Kısa vadede 97.30 seviyesini Fibonacci direnç noktası, 84.05 seviyesini ise destek noktası olarak takip edebiliriz.

 

Migros Ticaret A.Ş.

Haftalık periyotta MİGROS’u incelediğimizde firmanın %40 a yakın bir düşüş yaşandığını görebiliyoruz. Bu düşüş ile birlikte oluşturduğu pozitif trendle beraber 19,14 seviyelerinden 52,02 seviyelerine kadar çıktığını ve özellikle 2021 yılı 4. çeyreğinde yaşadığı ralli yükselişiyle son dönemde prim yaşadığını söylemek mümkün. Fibonacci direnç noktası olarak kısa vadede 47,52 seviyesiyle beraber 55,54 seviyesini takip edebiliriz. Fibonacci destek noktası olarak ise 41,44 seviyesini takip edebiliriz.

Yazılarda yer alan analiz ve görüşler tamamen yazarın kişisel yorum ve görüşlerini yansıtmakta olup, sizin risk ve getiri tercihlerinizle uyumlu olmayabilir, gerçeği yansıtmayabilir ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yazılarda yer alan bilgiler yazarın şahsi görüşleri olup F-Ray Finansal Teknolojiler ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Görüşmeye Başla!
Whatsapp Destek Hattı
F-Ray Finansal Teknolojiler
Merhaba. F-Ray Finansal Teknolojiler WhatsApp Destek Hattına Hoşgeldiniz